SSDM – Modul Pengurusan Murid KPM Online


Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan satu sistem yang memberi kemudahan kepada pihak sekolah atau guru ke atas pelajar-pelajar agar mereka dapat mengikuti perkembangan disiplin muridnya iaitu SSDM.

Apa Itu SSDM?

SSDM Online atau dikenali juga sebagai Sistem Salahlaku Disiplin Murid berasaskan web yang bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murin di seluruh Malaysian dengan capaian yang mudah dan berkesa.

SSM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang berkesan dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat memantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.


Baca perkongsian di bawah untuk maklumat lebih terperinci tentang SSDM Online di bawah Kementerian Pelajaran Makaysia ini :

Tahap Pengguna SSDM Online

Terdapat 4 tahap pengguna di bawah SSDM ini iaitu :

 • Sekolah
 • Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
 • Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
 • Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)

Modul SSDM KPM

Modul SSDM KPD mmepunyai beberapa tugasnya tersendiri seperti :


 • Merekod kes-kes salahlaku murid
 • Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah
 • Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku
 • Menjana surat amaran ponteng mengikut tahap

SSDM Amalan Baik

Untuk makluman anda, SSDM ini juga bertujuan untuk membentuk sahsiah dan jatidiri murid agar mengamalkan nilai-nilai murni dan pekerti mulia di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, amalan baik juga akan direkodkan ke dalam SSDM. Berikut merupakan contoh amalan baik dari pelajar yang boleh direkodkan :

 • Memungut sampah di dalam kelas atau sekitar sekolah
 • Membantu rakan dalam kesusahan
 • Membersihkan dan mengemas meja guru
 • Menyapu kelas
 • Menyusun meja kelas
 • Buang sampah yang terkumpul di tempah pembuangan sampah yang disediakan

Cara SSDM Login

Bagi anda atau guru-guru sekolah yang ingin mengetahui cara untuk log masuk ke akaun SSDM bagi menggunakan sistem ini untuk merekodkan aktiviti pelajar, anda boleh merujuk manual atau panduan di link di bawah :

Manual Pengguna Sedia Ada PDF

Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna Sekolah (.pdf)

Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna PPD (.pdf)

Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna JPN (.pdf)

Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna di Kementerian, iaitu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (.pdf)

Slide manual penggunaan SSDM online dalam bentuk powerpoint

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan anda boleh merujuk atau hubungi ke :


UNIT DISIPLIN
SEKTOR HAL EHWAL MURID
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAS 3 & 4, BLOK E2,
PARCEL E,
62604 PUTRAJAYA
Tel : 03-88849339 & 03-88849451

Sumber : https://ssdm.moe.gov.my/

 
Leave a Comment

Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3