FMB Financial Mediation Bureau

FMB – Financial Mediation Bureau

FMB atau dikenali sebagai Financial Mediation Bureau adalah badan bebas yang ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah antara penyedia perkhidmatan kewangan (Financial Services Providers) seperti bank atau syarikat insurans. Dalam Bahasa Melayu FMB ialah Biro Pengantaraan … Read more