Mohon Rumah PPRT Program Perumahan Rakyat Termiskin


SPKR merupakan salah satu program pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan kumpulan sasar (miskin dan miskin tegar) dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

Objektif


Meningkatkan kualiti hidup keluarga miskin tegar dan miskin dengan membina atau membaik pulih rumah bagi menyediakan tempat kediaman yang lebih selamat dan selesa sebagai asas pertumbuhan sesebuah keluarga.

Skop Bantuan

Kawasan liputan PPRT adalah di kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan yang telah diputuskan oleh pihak Kerajaan.

Skop PPRT terbahagi kepada 2 kategori, iaitu:

Bina Baharu

 • Bantuan pembinaan rumah baharu kepada penerima yang tidak mempunyai rumah atau rumah yang didiami terlalu uzur, tidak selamat diduduki dan tidak ekonomik untuk dibaiki.

Baik Pulih

Baik pulih melibatkan 3 elemen berikut, iaitu:

 1. Penyelenggaraan;
 2. Penambahbaikan; dan
 3. Requisition;
 • Skop bantuan baik pulih hanya melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah. (Sila rujuk Lampiran A bagi senarai yang dibenarkan).
 • Bahan binaan yang digunakan hendaklah sama atau setara dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baharu.

Baca Juga: Bantuan Musim Tengkujuh

Syarat Kelayakan PPRT

Kumpulan sasar PPRT adalah Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang berkuat kuasa.

 • Kriteria kumpulan sasar penerima bantuan PPRT yang LAYAK adalah seperti berikut:
 • Disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih); atau
 • Diperaku dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) atau Negeri (FGN) atau
 • jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri; atau
 • Diperaku oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan; atau
 • Diperaku oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian

Syarat bantuan Bina Baharu diberikan kepada peserta yang:

 • tidak mempunyai rumah;
 • rumah yang didiami terlalu uzur dan tidak selamat didiami;
 • tidak ekonomik untuk dibaiki;
 • memiliki tanah sendiri (pemilikan penuh); atau
 • pemilikan tanah sebahagian atau mendapat kebenaran menggunakan tanah daripada Tuan Tanah (tanah atas milik ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang mempunyai pertalian darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B).

Syarat bantuan Baik Pulih:

 • Bantuan diberikan kepada peserta yang mempunyai rumah yang uzur atau rosak disebabkan oleh bencana dan masih ekonomik untuk dibaiki.
 • Mendapat kebenaran untuk membaik pulih bagi kes menumpang tanah milik orang lain/tanah milik sebahagian/tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B.

Selain memenuhi kriteria-kriteria kelayakan di atas, keutamaan bantuan diberikan kepada:

 • warga emas;
 • orang kurang upaya (OKU);
 • ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan ramai;
 • mangsa bencana yang berskala kecil; dan
 • Keutamaan pelaksanaan program adalah kepada negeri-negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar yang

Cara Mohon

Permohonan PPRT secara atas talian (online) hendaklah diisi dengan teliti dan lengkap.

Sila sediakan maklumat berkaitan pemilikan harta / tanah, pendapatan, gambar Kad Pengenalan (depan dan belakang) dan gambar rumah semasa (sekiranya ada) sebelum menghantar permohonan.

MUAT TURUN BORANG >> KLIK DISINI

Kegagalan pemohon untuk melengkapkan butir-butir yang dikehendaki boleh menjejaskan permohonan.

Baca Juga: Permohonan Baharu Bagi Rumah Sewa PPR Serendah RM124 Sebulan

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut tentang Program Perumahan Rakyat Termiskin layari pautan dibawah:

https://www.rurallink.gov.my/program-perumahan-rakyat-termiskin-pprt/ 


Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3