Apa Itu KL SUMMIT?

Portal Malaysia ingin berkongsikan mengenai KL Summit atau dikenali juga sebagai Sidang Kemuncak Kuala Lumpur. KL Summmit ini merupakan sebuah platform antarabangsa untuk pemimpin, intelektuak dan cedekiawan Muslim dari seluruh dunia untuk berbincang dan bertukar ide mengenai isi-isu yang timbul di dunia Islam. Baca perkongsian di bawah mengenai KL Summit :

Apa Itu KLSUMMIT (Sidang Kemuncak Kuala Lumpur)


🔍KLSUMMIT merupakan sebuah forum yang di diusahakan oleh aktivitis Islam di Malaysia dan ia selalu diadakan setiap tahun bagi membuat perbincangan dan pertukaran idea berkenaan dengan isu yang dihadapi oleh umat Islam. Bandar Kuala Lumpur, Malaysia ialah lokasi yang mengadakan KL Summit buat pertama kalinya pada November 2014.

🔍KL Summit adalah berasaskan perkembangan yang terjadi di negara Arab dan Islam. Ia merupakan hasil idea bekas Presiden Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) iaitu Ustaz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Lebih daripada 80 pemikir telah berjaya dikumpulkan dari lebih 14 buah negara Islam. KL Summit akan dijenamakan semuala sebagai Dialong Perdana bermula tahun 2020.

CLAIM eMadani RM100 + RM600* Sekarang! -> Claim Disini

Objektif KL Summit 


Berikut ialah objektif KL Summit

🌐Kebangkitan Semula (Revival)

Untuk meeghidupkan semula tamadun islam

🌐Penyelesaian (Solutions)

Memikirkan dan mencari penyelesaian baru yang boleh dilaksanakan untuk masalah yang menimpa dunia Islam

🌐Sumbangan (Contribution)

Untuk memberi sumbangan kepada peningkatan keadaan di kalangan umat Islam dan negara-negara Islam

🌐Perhubungan (Network)

Untuk membentuk penjalinan antara pemimpin, intelektual, cendekiawan dan pemikir Islam di seluruh dunia.

Visi & Misi KL Summit


Visi KL Summit :


📜KL Summit merupakan sebuah platform antarabangsa.

Untuk berdialog, menghimpunkan pemimpin Islam, pemikir, intelektual dan cendekiawan Muslim untuk mencari jalan penyelesaian dinamik dan tindakan terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh Umat Islam yang dipandu oleh pemahaman kontemporari secara komprehensif ke arah pencapaian nilai-nilai tertinggi Islam dan kedaulatan Ummah.

Misi KL Summit :


📜Untuk memberi sumbangan dalam mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang menimpa dunia Islam.

KL Summit mempromosikan pertukaran idea, wacana, pembuatan dasar dan cadangan tindakan. Di dunia di mana sempadan yang tiada batasan, cabaran dan penyelesaian juga saling berkait.

📜KL Summit juga mempunyai pelbagai sektor.

Rukun dan Fokus Utama Sidang Kemuncak Kuala Lumpur


✅Keadilan dan kebebasan

✅Keamanan, keselamatan dan pertahanan

✅Perdagangan dan pelaburan

✅Teknologi dan tadbir urus internet

✅Pembangunan dan kedaulatan

✅Integriti dan pemerintahan yang baik

✅Budaya dan identity

Senarai Sidang Kemuncak Yang Telah Diadakan 


Berikut ialah senarai sidang kemuncak yang telah diadakan mengikut tarikh, negara, pengerusi sidang dan tema :

Apa Itu KL SUMMIT? 1

Itu sahaja perkongsian tentang KL Summit yang begitu hebat dengan mempunyai cendekiawan dan para pemimpin dalam berkongsi idea untuk menghidupkan semula tamadun Islam dan berlandaskan objektif yang dapat memberi impak kepada isu yang dihadapi oleh negara dan umat Islam.

Group Whatsapp Info Bantuan Kerajaan Tanpa Kabel -> Join Sekarang Disini!!!