KL Summit

KL Summit merupakan suatu forum yang diadakan setiap tahun yang dianjurkan oleh NGO Muslim di Malaysia yang menumpukan perbincangan dan pertukaran idea mengenai isu global yang melanda umat Islam seluruh dunia.KL Summit dianjurkan pertama kalinya di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2014 dan dihadiri pemimpin negara islam seluruh dunia. Kali terakhir diadakan adalah KL Summit 2019.Manakala KL Summit 2020 tidak dapat dianjurkan kerana wabak yang melanda seluruh dunia.

No Content Available

Sila Share Artikel Ini Dahulu!