FMB – Financial Mediation Bureau


FMB atau dikenali sebagai Financial Mediation Bureau adalah badan bebas yang ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah antara penyedia perkhidmatan kewangan (Financial Services Providers) seperti bank atau syarikat insurans.

Dalam Bahasa Melayu FMB ialah Biro Pengantaraan Kewangan adalah badan bebas yang ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara penyedia perkhidmatan kewangan seperti bank atau syarikat insurans dengan pelanggan mereka. Untuk pertikaian insurans seperti penyelesaian tuntutan, atau penolakan untuk menerima tuntutan anda dan lain-lain, anda boleh mendapatkan khidmat FMB.

Ombudsman for Financial Services (OFS)


FBM telah dijenamakan semula menjadi Ombudsman for Financial Services (OFS). Telah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dalam menurut Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Bercakap mengenai Bank Negara Malaysia ini, mereka juga ada memperkenalkan Egumis. Ianya adalah kemudahan untuk menuntut wang tidak dituntut.

Ahli-ahli OFS


Pengguna boleh merujuk aduan atau pertikaian yang memenuhi syarat yang melibatkan salah satu ahli-ahli berikut:

Untuk senarai penuh bank-bank yang terlibat, sila lihat di sini.

MyBSN dan Bank iRakyat adalah antara bank yang tidak tersenarai dalam ahli-ahli tersebut.

Fungsi FMB


FMB adalah pusat penyelesaian masalah untuk mengatasi keluhan dan aduan pengguna terhadap institusi kewangan di bawah pengawasan Bank Negera Malaysia dengan objektif untuk meningkatkan perlindungan dan hak-hak pengguna.

Jumlah Tuntutan


Bagi insurans dan takaful, FMB menangani semua pertikaian yang melibatkan tuntutan yang tidak melebihi:

  • RM200,000 untuk insurans / takaful motor dan kebakaran;
  • RM5,000 untuk kerosakan harta benda pihak ketiga;
  • RM100,000 untuk kategori lain.

Untuk makluman, keputusan FMB adalah untuk mengikat syarikat insurans, bukan pemegang polisi. Mereka boleh mencari alternatif undang-undang lain jika mereka tidak berpuas hati dengan hasil pengantaraan. FMB dimodelkan sesuai dengan Ombudsman Insurans UK.

Perkara Yang Bukan Dalam Kawalan FMB


Walau bagaimanapun, FMB tidak akan melakukan perkara berikut:

  • Aduan ejen insurans terhadap prinsipalnya;
  • Aduan orang ramai terhadap ejen insurans;
  • Aduan yang telah berlaku atau sebelum berlaku di hadapan mahkamah, termasuk aduan peguam mengenai kelewatan pihak penanggung insurans dalam melaksanakan penghargaan mahkamah;
  • Kes penipuan;
  • Aduan diterima lebih dari 6 bulan setelah penerimaan keputusan penanggung insurans;
  • Aduan kakitangan syarikat insurans terhadap majikan mereka;
  • Aduan yang dihalang masa atau lebih dari 6 tahun.

Pemegang polisi tidak dikenakan bayaran untuk melibatkan perkhidmatan FMB kerana operasinya dibiayai oleh syarikat insurans. Pengantara adalah orang terkenal dengan pengalaman luas dalam bidang kehakiman.

Bilakah saya boleh merujuk kes saya ke FMB?


Sebelum FMB menangani sesuatu kes, pengguna mesti berusaha menyelesaikan masalahnya dengan bank atau syarikat insurans.

Hanya jika perkara itu tidak dapat diselesaikan atau ada pihak yang masih tidak berpuas hati, dia boleh menyerahkan kes tersebut ke FMB. Ini mesti dilakukan dalam masa 6 bulan setelah mendapat keputusan akhir penyedia perkhidmatan kewangan.

Adakah saya perlu membayar untuk menggunakan FMB?


Perkhidmatan FMB adalah percuma. Oleh itu, ia memberikan alternatif yang murah untuk pergi ke mahkamah.

Hubungi


FMB boleh dihubungi di alamat berikut:

Biro Pengantaraan Kewangan
Tingkat 25
Dataran Kewangan Darul Takaful
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur.

Tel: 03-22722811
Faks: 03-22745752

E-mel: [email protected]

 
mybsn
BKM

Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3