eMaklum JKM ANM – Pendaftaran & Log Masuk

Satu sistem yang dipanggil sistem eMaklum JKM telah diwujudkan di bawah seliaannya oleh Jabatan Akauntan Malaysia.

Sistem eMaklum bertanggungjawab untuk menyemak invois dan maklumat status pembayaran dan menghantarnya kepada penerima. Penerima adalah individu, pembekal, kontraktor dan penjawat awam.

emaklum jkm

Sistem eMaklum baharu ini direka untuk memudahkan individu atau pembekal menyemak status pembayaran mereka kepada bank, secara tidak langsung menjimatkan masa.

Cara mendaftar dengan Emaklum JKM ANM


Sistem eMaklum baharu ini tidak memerlukan pendaftaran rasmi. Hanya layari laman webnya https://emaklum.anm.gov.my untuk menyemak invois dan pembayaran melalui sistem eMaklum

Cara menyemak pembayaran dan menyemak invois


Semua invois dan rekod pembayaran akan berada dalam sistem eMaklum.

1. Individu, kakitangan kerajaan atau pembekal yang ingin diaudit perlu memasukkan maklumat yang diperlukan seperti nombor ID individu dan nombor syarikat pembekal, serta nombor akaun, nombor invois atau nombor rujukan pembayaran di ruang kedua.
2. Seterusnya, klik butang “Semak”. Semua rekod pembayaran dan invois akan dipaparkan hasil semakan pengguna.
3. Walau bagaimanapun, dalam bahagian ulasan, terdapat dua (2) tab berbeza, tab untuk “sebelum 10 Julai 2021” dan “pada dan selepas 10 Julai 2021”.
4. Untuk tab “Sebelum 10/07/2021” adalah untuk menyemak maklumat pembayaran sebelum 10 Julai 2021 dan semua maklumat adalah berdasarkan prosedur pemadanan antara maklumat invois dan maklumat pembayaran.
5. Manakala tab “10/07/2021 dan selepas” adalah semua maklumat pembayaran berdasarkan fail AP523 yang telah diluluskan untuk EFT oleh pejabat perakaunan (ZIAP512).

Semak pemberitahuan e-mel, teks atau cetakan


Sistem eMaklum hanya menyimpan maklumat berkaitan pemberitahuan pembayaran untuk 18 bulan terakhir bermula 30 Julai 2021.

Maklumat yang lebih lama daripada 18 bulan akan dipadamkan secara automatik daripada sistem.

Adalah penting bagi individu atau pembekal untuk menyedari dan mengambil langkah keselamatan dengan memuat turun semua maklumat penting dalam storan peribadi atau pembekal untuk mengelakkan sebarang isu pada masa hadapan.

Pemberitahuan berkaitan maklumat invois dan dokumen pembayaran akan dibuat melalui tiga (3) cara iaitu melalui emel, SMS (Sistem Pesanan Ringkas) atau surat.

Untuk pemberitahuan melalui e-mel, jika terdapat sebarang perubahan dalam status fail iGFMAS, e-mel akan dihantar secara automatik kepada individu atau pembekal melalui alamat e-mel yang didaftarkan.

Seterusnya, melalui SMS, untuk setiap perubahan dalam status dokumen iGFMAS, pemberitahuan SMS dihantar secara automatik ke nombor telefon mudah alih yang sah.

Akhir sekali, maklumat perubahan status dokumen akan dihantar dalam bentuk bercetak, yang bermaksud bahawa surat bercetak akan dihantar melalui pos kepada individu atau pembekal yang dialamatkan dengan betul.

Tiga (3) kaedah pemberitahuan ini merupakan inisiatif sistem eMaklum untuk mengemas kini individu dan pembekal tentang setiap perubahan status invois dan maklumat pembayaran.

 1. Status dokumen invois akan dikemas kini setelah diterima dan kemudian disemak, diperakui atau dihapus kira oleh jabatan perakaunan negara.
 2. Manakala status dokumen pembayaran akan dikemas kini dari masa pemindahan bukan elektronik (pindahan wayar, draf bank atau cek) dikeluarkan dan kemudian pindahan elektronik akan dihantar ke bank yang sama ada akan menerima atau menolak pindahan elektronik.
 3. Jika EFT ditolak, fail pembayaran akan dibatalkan serta-merta.

Panduan Pencarian Dokumentasi Emaklum JANM


Dokumen ini boleh dicari di portal rasmi gaji eMaklum di https://emaklum.anm.gov.my/ seperti di Rajah 3.0.

panduan buat carian anm

 • Terdapat kotak “Carian Dokumen Pembayaran” di mana individu dan pembekal boleh mencari dengan memasukkan nombor pengenalan individu dan nombor pendaftaran syarikat atau organisasi pembekal.
 • Seterusnya, masukkan nombor akaun bank anda, nombor invois atau nombor rujukan pembayaran.
 • Kemudian, masukkan tarikh invois pembekal dan klik butang “Cari”.
 • Semua maklumat yang diperlukan hendaklah diisi dengan tepat dan betul.Hasil carian akan kelihatan seperti imej di bawah:

keputusan carian emaklum anm

Cara Semak Bayaran Bulanan Emaklum JKM


Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) menyediakan perkhidmatan bantuan kewangan kepada kumpulan sasar yang layak.

Tahap kelayakan akan dipertimbangkan berdasarkan permohonan individu melalui laman web eBantuanJKM.

Bagi pemohon yang layak, bayaran akan dikreditkan ke akaun individu pada setiap bulan. Semakan pembayaran boleh dibuat melalui sistem eMaklum.

Langkah-langkah menyemak bayaran bulanan bantuan JKM dalam sistem eMaklum adalah seperti berikut:

 • Penerima mesti melayari laman web eMaklum dalam talian atau melalui aplikasi eMaklum, yang boleh dimuat turun di telefon bimbit mereka.
 • Seterusnya, masukkan nombor ID anda.
 • Kemudian, masukkan nombor bank akaun yang akan menerima bantuan JKM.
 • Selepas itu, pilih tarikh audit mengikut tarikh yang ingin diaudit seperti 01/01/2022 hingga 15/01/2022.
 • Akhir sekali, klik butang “Semak” untuk menyemak status pembayaran.
 • Sistem akan memaparkan status pembayaran “Bank Diterima”, menunjukkan bahawa pembayaran telah dihantar ke akaun penerima subsidi.

Jika slip gaji menunjukkan “Tiada Maklumat” atau “Dihantar ke Bank” pada sistem eMaklum, bermakna bayaran belum dijelaskan atau dimasukkan ke dalam bank.

Dari segi pembayaran yang berjaya, penerima subsidi boleh memuat turun dan mencetak maklumat terperinci untuk rujukan dan rekod simpanan peribadi, seperti rajah di bawah.

Malah, sistem eMaklum ini boleh digunakan dengan sangat cekap untuk menyemak dan mencari invois dan pembayaran.

Ini adalah inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan sistem ini bagi memudahkan pengguna umum dan menjimatkan masa apabila melibatkan bank.


Leave a Comment

Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3