Cara Memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) Atas Tanah Sendiri

Pelbagai bantuan telah disediakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat yang memerlukan , bermula daripada barang keperluan sehinggalah ke rumah .

Inisiatif ini dilakukan bagi memenuhi keperluan rakyat dari pelbagai aspek yang melibatkan keperluan hidup dan bukanlah kehendak hidup semata- mata.

Bagi membantu golongan yang memerlukan, kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan kewangan khusus seperti bantuan Rumah Mesra Rakyat ( RMR ) atas tanah sendiri yang dilancarkan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Program ini disediakan bagi golongan yang masih tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah usang dengan pendapatan isi rumah di bawah Rm5000 tetapi mempunyai tanah sendiri untuk membina rumah yang lebih selesa.

Rumah yang bakal dibina hanyalah satu tingkat dan mempunyai 3 bilik tidur berserta 2 bilik air dengan keluasan 750 kaki persegi dan dijual pada harga bermula RM75,000 seunit. 

Malah pihak kerajaan juga memberikan subsidi pembinaan sebanyak RM20,000 dari kepada pemohon yang dilulusakan. Pembiayaan bagi Program Rumah Mesra Rakyat (RMR) pula telah tertakluk kepada kaedah pinjaman yang disediakan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB).

Cara Memohon Rumah Mesra Rakyat (RMR) Atas Tanah Sendiri 1

Syarat-syarat Kelayakan Memohon :


Ini adalah kesemua syarat bagi kelayakan untuk memohon Program Rumah Mesra Rakyat (RMR):

 1. Warganegara Malaysia: Untuk layak memohon RMR, calon pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia.
 2. Berumur antara 18 hingga 65 tahun: Calon pemohon perlu berumur di antara 18 hingga 65 tahun pada tarikh permohonan dibuat. Syarat ini bertujuan untuk memastikan pemohon berada dalam rentang usia produktif dan masih mampu memenuhi tanggungjawab kewangan.
 3. Pendapatan bulanan seisi rumah tidak melebihi RM5,000: Pendapatan bulanan seisi rumah tidak boleh melebihi RM5,000 untuk memenuhi syarat kelayakan RMR. Syarat ini untuk memastikan rumah ini diperuntukkan kepada golongan berpendapatan rendah.
 4. Tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah usang/tidak sempurna: Pemohon dan pasangan tidak boleh memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah usang atau tidak sempurna untuk memenuhi syarat kelayakan RMR. Tujuan dari ini adalah untuk membantu golongan yang masih memerlukan tempat tinggal tetapi tidak mampu membeli atau membaiki rumah mereka sendiri.
 5. Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,000 kps (tertakluk kepada reka bentuk): Tanah cadangan yang dicadangkan untuk membina rumah RMR mestilah mempunyai keluasan tidak kurang daripada 3,000 kps. Walau bagaimanapun, keluasan tanah yang dibenarkan tertakluk kepada reka bentuk rumah yang dicadangkan.
 6. Tanah cadangan mestilah bersesuaian dan bebas daripada gadaian/bebanan/sekatan ke atasnya: Tanah cadangan untuk membina rumah RMR mestilah bebas daripada sebarang gadaian, bebanan, atau sekatan. Ini termasuk hak milik tanah yang terkawal seperti hak milik orang asli atau tanah yang sedang disengketakan.
 7. Jika pemohon bukan tuan punya tanah, pemohon mestilah mendapat kebenaran daripada tuan punya tanah yang dicadangkan: Jika pemohon bukan tuan punya tanah yang dicadangkan, maka pemohon perlu memperoleh kebenaran daripada tuan punya tanah yang bersangkutan. Ini bermaksud pemohon hanya boleh memohon untuk membina rumah RMR di atas tanah yang mempunyai kebenaran yang sah dari tuan punya tanah.

Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat kelayakan mungkin berbeza bergantung kepada polisi semasa, jadi pastikan untuk merujuk kepada sumber rasmi yang terkini untuk maklumat terkini.

Cara Membuat Permohonan :


Bagi memohon RMR, pemohon yang menepati syarat-syarat kelayakan boleh mengemukakan permohonan secara atas talian (online) melalui Sistem RMR Online.

Setelah itu, pemohon perlu menyediakan dokumen sokongan yang ditetapkan oleh pihak Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), seperti:

 1. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkaitan): Pihak SPNB memerlukan salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan bagi mengesahkan identiti dan memastikan pemohon memenuhi syarat kelayakan untuk memohon skim RMR.
 2. Salinan kad pengenalan tuan tanah: Jika pemohon bukan tuan tanah, pemohon perlu mendapatkan kebenaran daripada tuan tanah yang dicadangkan. Oleh itu, salinan kad pengenalan tuan tanah perlu disertakan sebagai bukti kebenaran daripada tuan tanah.
 3. Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkaitan): Jika pemohon memohon bersama dengan pasangan atau orang lain, salinan kad pengenalan pemohon kedua perlu disertakan sebagai bukti identiti.
 4. Salinan geran hakmilik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru: Untuk memastikan bahawa tanah yang dicadangkan adalah milik pemohon dan bebas daripada sebarang gadaian atau bebanan, salinan geran hakmilik terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru perlu disertakan bersama-sama dengan permohonan RMR.
 5. Slip gaji terkini (3 bulan) / surat akuan sumpah pendapatan / surat pengesahan pendapatan pemohon / pemohon kedua: Pihak SPNB memerlukan bukti pendapatan untuk memastikan pemohon memenuhi syarat kelayakan untuk memohon skim RMR. Slip gaji terkini selama 3 bulan, surat akuan sumpah pendapatan atau surat pengesahan pendapatan pemohon atau pemohon kedua boleh dijadikan sebagai bukti pendapatan.
 6. Surat akuan sumpah / surat pengesahan tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang: Salinan surat akuan sumpah atau surat pengesahan perlu disertakan sebagai bukti bahawa pemohon atau pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah yang usang yang tidak layak diduduki.
 7. Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah: Jika pemohon bukan tuan tanah, pemohon perlu mendapatkan kebenaran daripada tuan tanah yang dicadangkan untuk membina rumah. Oleh itu, surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah perlu disertakan sebagai bukti kebenaran daripada tuan tanah.
 8. Salinan sijil nikah pemohon: Salinan sijil nikah perlu disertakan sebagai bukti perkahwinan bagi memastikan bahawa pasangan yang memohon bersama-sama memenuhi syarat kelayakan untuk memohon skim RMR.
 9. Borang laporan tapak bergambar: Borang laporan tapak bergambar perlu disertakan sebagai bukti bahawa tapak cadangan yang dicadangkan sesuai untuk membina rumah. Pihak SPNB akan mengambil kira bentuk tapak, topografi, kesesuaian tanah, dan sebagainya sebelum menentukan kelulusan permohonan.

Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai program Rumah Mampu Milik Rakyat (RMR) ini, pemohon disarankan untuk merujuk kepada SPNB.

Semak bantuan lain di  : https://www.portalmalaysia.com/

Portal ini menyediakan maklumat yang lengkap mengenai program RMR, termasuklah syarat kelayakan, cara memohon, ciri-ciri rumah, dan banyak lagi.


Leave a Comment

Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3