Borang Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan

Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) diperuntukkan adalah bertujuan untuk pelaksaan program Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang diagihkan daripada Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Ianya adalah untuk menggalakan penyertaan dan penglibatan NGO dalam program dan khidmat kebajikan.

Ianya terbuka untuk semua badan buka kerajaan (NGO) yang berdaftar dengan mana-mana pendaftar yang diiktiraf dan badan kerajaan yang diberi kuasa melalui undang-undang negara dan menjalakan sesuatu aktiviti kebajikan wanita, keluarga dan masyarakat.

Permohonan BKP boleh dibuat melalui 3 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berdasarkan bidang keutamaan iaitu :

Unlimited Free Shipping Shopee -> Claim Disini

📌Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

📌Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)

📌Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Baca perkongsian dibawah untuk maklumat seterusnya :

Syarat Kelayakkan


NGO yang layak diberi pertimbangan adalah seperti berikut :

🎯Menjalankan program kepada kumpulan sasar Kementerian  dan menepati bidang keutamaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian

🎯Ditubuhkan secara rasmi, berdaftar, bertaraf tempatan  dan diiktiraf oleh KPWKM bersesuaian dengan dasar dan kuasa undang-undang negara ini yang berkaitan bagi melaksanakan sesuatu program yang mempunyai kepentingan untuk wanita,keluarga dan masyarakat

Lihat Juga  Bantuan BKC RM300 Masuk Esok

🎯Tidak berasaskan keuntungan

🎯Tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan lebih dipertimbangkan

🎯Mempunyai perancangan yang konkrit untuk membiayai sendiri program selepas tempoh penerimaan peruntukan

Program yang layak dipertimbangkan


Berikut adalah program yang layak dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang diperlukan :

[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Program yang bersifat jangka masa jangka panjang kepada kumpulan sasar dan dapat memberi kesan yang tinggi.
[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Tidak menyentuh isu-isu sensitif yang menimbulkan permasalahan dan mengganggu ketenteraman negera seperti isu agama, perkauman dan politik serta tidak bertentangan dengan Perlembagaan Malaysia
[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Bermanfaat kepada kumpulan sasaran
[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] NGO yang belum pernah menerima peruntukan daripada KPWKM akan diberi keutaaman
[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Program bagi permohonan baru hanya akan dipertimbangkan setelah Laporan Pelaksanaan Program lengkap diterima oleh Jabatan. (panduan)
[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Selaras dengan bidang-bidang keutamaan yang telah ditetapkan untuk program pembangunan kumpulan sasar KPWKM, mengikut BIDANG KEUTAMAAN seperti berikut

🙋🏻‍♀️Pembangunan Wanita (Perlu memohon melalui Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) sila layari www.jpw.gov.my)

🖍Latihan dan Peningkatan Kemahiran

🖍Peningkatan Kapasiti Wanita

🖍Literasi Undang-undang

🖍Pengurusan Emosi

🖍Nur Bahagia (Menangani Keganasan Terhadap Wanita)

🖍Kepekaan Gender

🖍Program Kesedaran Berkaitan HIV/AIDS

👩‍👩‍👧‍👦Pembangunan Keluarga (Perlu memohon melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) sila layari www.lppkn.gov.my)

Lihat Juga  Bantuan BKC Fasa 3 Dah Masuk - Wang Tunai RM300

✏️Kekeluargaan

✏️Keibubapaan

✏️Kebapaan

✏️Persediaan Perkahwinan

✏️Pemantapan Perkahwinan

✏️Pembangunan Remaja

✏️Kesihatan Reproduktif

✏️Pencegahan HIV/AIDS

👭🏻Pembangunan Masyarakat (Perlu memohon melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM))

🔍Perlindungan dan Pemulihan Kanak-kanak

🔍Advokasi dan Literasi Akta-akta Sosial dan Undang-undang

🔍Perlindungan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya

🔍Pemulihan dan Kesejahteraan Warga Emas

🔍Pemulihan dan Pengurusan Mangsa Bencana

🔍Pemulihan dan Peningkatan Kapasiti Orang Papa dan Pengemis

🔍Kajian dan Latihan dalam Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat

🔍Pembangunan Kapasiti Komuniti dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)

🔍ProgramSokongan kepada Penghidap HIV/AIDS

🔍Persediaan Persaraan

Cara Mohon


Dibawah ialah prosedur permohonan yang boleh anda ikuti untuk memohon BKP :

0️⃣1️⃣Muat Turun Borang Permohonan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan

0️⃣2️⃣Permohonan haruslah dikemukan tidak lewat daripada 3 bulan sebelum tarikh cadangan pelaksanaan program

0️⃣3️⃣Kemukan Kertas Kerja yang mengandungi perkara berikut (Format Kertas Kerja) :
📝Tajuk program
📝Tujuan program
📝Latar belakang prograam
📝Objektif program
📝Komponen program
📝Cadangan tarikh
📝Cadangan tempat
📝Kumpulan sasar
📝Bilangan peseerta
📝Bilangan program
📝Kaedah pelaksanaan
📝Tentatif aturcara program
📝Anggaran perbelanjaan
📝Faedah
📝Kesimpulan

0️⃣4️⃣Berikut adalah satu (1) salinan dokumen yang perlu dikemukan :
📃 Salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan Pendaftar Pertubuhan atau Pesuruhjaya Sumpah
📃Perlembagaan Pertubuhan atau Memorandum of Articles
📃Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan terkini
📃Borang Permohonan yang diisi lengkap
📃Satu salinan Kad Pengenalan Pengerusi dam Setiausaha
📃Satu salinan Minit MEsyuarat Terkini (bagi NGO) baru

Lihat Juga  STR Masuk Minggu Ini - Dah Boleh Buat Semakan
[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] GARIS PANDUAN

[wp-svg-icons icon=”download” wrap=”i”] BORANG PERMOHONAN, SENARAI SEMAK DAN FORMAT KERTAS KERJA

[wp-svg-icons icon=”file-word” wrap=”i”] FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

Maklumat Lanjut


Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan anda boleh rujuk atau hubungi ke :

[wp-svg-icons icon=”office” wrap=”i”] Jabatan Kebajikan Masyarakat (bagi Bidang Keutamaan Pembangunan Masyarakat)
Bahagian Pembangunan Komuniti
Aras 9,
No 55, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”] No. Tel: 03-8323 2384/ 2374/ 2386/ 2388

[wp-svg-icons icon=”print” wrap=”i”]  No. Faks : 03-8323 2058

[wp-svg-icons icon=”globe” wrap=”i”] Website: www.jkm.gov.my

[wp-svg-icons icon=”mail-2″ wrap=”i”] Email:[email protected]

[wp-svg-icons icon=”office” wrap=”i”] Jabatan Pembangunan Wanita (bagi Bidang Keutamaan Pembangunan Wanita)
Bahagian Pembangunan Kapasiti
Aras 23-25
No 55, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”]  No. Tel: 03-8323 1000

[wp-svg-icons icon=”print” wrap=”i”] No. Faks: 03- 8323 2034

[wp-svg-icons icon=”globe” wrap=”i”]  Website: www.mywanita.gov.my

[wp-svg-icons icon=”mail-2″ wrap=”i”] Email: [email protected]

[wp-svg-icons icon=”office” wrap=”i”] Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (bagi Bidang Keutamaan Pembangunan Keluarga)
Bahagian Perancangan Korporat
Aras 20, Bangunan LPPKN 12B,
Jalan Raja Laut
Peti Surat 10416
50712 Kuala Lumpur

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”] Tel: 03-26937555

[wp-svg-icons icon=”globe” wrap=”i”]  Website: www.lppkn.gov.my

[wp-svg-icons icon=”mail-2″ wrap=”i”] emel: [email protected]

Hi, Boleh Bantu Share ? Thank You <3